Zorgkenners x Open Universiteit: onderzoek naar EPD-alignment

nov 4, 2020 | Nieuws, Strategie & Governance

 De afgelopen jaren hebben wij diverse EPD-implementaties begeleid binnen ziekenhuizen, VVT en specialistische zorgcentra. Tijdens deze implementaties streven we er niet alleen naar het nieuwe EPD het zorgproces zo goed mogelijk te laten ondersteunen, maar proberen we vooral het EPD de strategische doelstellingen van de zorginstelling in te laten vullen. Of we nu het programmamanagement of de rollen van projectleiders invullen, coach zijn van interne medewerkers of (on)gevraagd advies geven, het is altijd een belangrijk aandachtspunt. Het definiëren van de EPD-uitgangspunten, aansluitend op de strategie voor de korte en langere termijn, is dan ook een belangrijkste start voor de implementatie en de eerste stap in onze EPD-aanpak. Samen met onder andere artsen, verpleegkundigen, Raad van Bestuur en cliëntenraad bepalen we op welke manier het EPD (een deel van) de strategie kan invullen. Streven we naar een 360-graden beeld van de patiënt in de regio, dan zetten we binnen het EPD-programma vol in op het zoveel als mogelijk integreren van informatie en het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie. Zo maken we van een EPD-implementatie geen IT-project, maar een programma waarmee we de zorg echt verbeteren.

 

Recent hebben we meegewerkt aan een onderzoek van de Open Universiteit over het onderwerp EPD-alignment: hoe laat je het EPD tijdens de implementatie maar ook in het dagelijks gebruik zo goed als mogelijk aansluiten bij de strategie van de zorginstelling en de belangen van alle stakeholders. En welke vorm(en) van architectuur heb je nodig voor het bewaken van de samenhang tussen strategie, proces, functionaliteit en IT. Onderzoeker Pien Walraven doet al enkele jaren onderzoek naar dit onderwerp en samen met haar hebben we het gehad over onze ervaringen met dit onderwerp. Leuk om te zien dat onze praktische aanpak aansluit bij de theoretische kaders.

Lees meer over EPD-alignment in het artikel van Pien of neem een kijkje op haar website.