VIPP5 en ‘Registratie op orde’ bij Kempenhaeghe

sep 1, 2021 | Gegevensuitwisseling, Nieuws

Kempenhaeghe heeft zich ingeschreven voor alle drie VIPP5 modules en is gestart met VIPP5. Zorgkenners is -vanwege ervaring met VIPP1, OPEN en VIPP5- gevraagd het projectmanagement te verzorgen, wat wij natuurlijk graag doen! En uiteraard op de ons kenmerkende manier: niet alleen sturen op proces, maar vooral ook op (zorg)inhoud. Belangrijk onderdeel is namelijk de coördinatie en ondersteuning van het op orde krijgen van de (medische) registratieprocessen. Enerzijds omdat dit onlosmakelijk verbonden is aan het succesvol volbrengen van VIPP5. Anderzijds omdat enkele medische registratieprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. Op dit moment wordt informatie niet altijd op de juiste plek vastgelegd, met risico op onvolledige informatie uitwisseling tot gevolg.

VIPP 5 heeft juist tot doel om digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorginstellingen mogelijk te maken. Zeker voor een hooggespecialiseerde derdelijns instelling zoals Kempenhaeghe is de meerwaarde van deze informatie uitwisseling groot. Het behalen van VIPP5 omvat echter meer dan alleen het aanpassen van de applicatie. Het EPD (Chipsoft HiX) en ZorgPlatform zullen als hulpmiddel de zorgverlener beter voorzien in de informatie-uitwisseling met en door patiënten en tussen instellingen onderling. Echter, spelregels voor eenduidige vastlegging van zorginformatie en uniformiteit in registratieprocessen zijn nodig, want standaarden over informatie-uitwisseling alleen zijn niet voldoende voor volledige informatieoverdracht.

Een mooie opdracht met een duidelijk eindresultaat: een beter en meer transparant zorgproces voor de patiënt!

Wat is VIPP5?

Het Ministerie van VWS stimuleert met de regeling VIPP5 de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en de informatie uitwisseling tussen professionals onderling. VIPP5 kent drie modules waarvan er twee verplicht zijn.

Verplichte module 1: de instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel: 1° regulier: de activiteit moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn behaald; of 2° versneld: de activiteit moet uiterlijk op 31 mei 2021 zijn behaald.

Optionele module 2: de instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling. De activiteit moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn behaald.

Verplichte module 3: de instelling kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. De activiteit moet uiterlijk 30 juni 2023 zijn behaald.

 

 

 

Onderstaand figuur vat VIPP5 samen.