Unieke begeleiding van twee gelijktijdige EPD implementaties voor optimale regionale zorg

jun 18, 2020 | EPD, Nieuws

Afgelopen vrijdag hebben zowel het Medisch Spectrum Twente als Ziekenhuisgroep Twente de overeenkomst met Chipsoft getekend voor een vernieuwing van beide EPD’s met HiX standaard content. Om voor de patiënten de regionale zorg beter te laten verlopen, is daarbij afgesproken de voorbereiding en implementatie van het nieuwe EPD zoveel als mogelijk gezamenlijk te doen. Beide ziekenhuizen hebben namelijk de ambitie om de patiënt in de regio de juiste zorg op de juiste plek te bieden en dat patiënten geen verschil ervaren in de geboden zorg. Ook voor de zorgverleners is de ambitie om intensief samen te werken door een zo uniform mogelijk EPD in te richten. En dat maakt het effectiever en efficiënter voor wat men nu in de regio al doet: de zorgverleners werken namelijk voor vrijwel alle vakgroepen nauw samen. Meer dan 25% van de patiënten ontvangt zorg vanuit beide ziekenhuizen en in veel zorgpaden komt de patiënt voor onderzoek bij het ene ziekenhuis, maar moet voor behandeling naar het andere ziekenhuis. Met het nieuwe uniforme EPD met nieuwe uitwisselingsmogelijkheden zijn de ziekenhuizen dadelijk in staat altijd het volledige patiëntbeeld te hebben.

Onderdelen van het dossier kunnen straks (met toestemming van de patiënt) tussen beide ziekenhuizen gedeeld worden en zorgprocessen kunnen naadloos in elkaar overlopen. Of je nu in MST of ZGT (een deel van) je behandeling ondergaat, iedere zorgverlener kan zich baseren op de juiste gegevens. Altijd en overal; de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener of ketenpartner. De patiëntportalen worden zo ingericht dat het de patiënt dezelfde regie biedt om te participeren in het eigen zorgproces. Vanuit de hele organisatie worden zorgprofessionals betrokken bij de inrichting van het nieuwe dossier. Eind 2021 maken beide ziekenhuizen de overstap naar het vernieuwde EPD. Een mooie stap voorwaarts voor zowel de zorgprofessional als de patiënt!

Als Zorgkenners zijn we er trots op dat wij een belangrijke rol mogen vervullen in dit traject. Zowel het MST als ZGT ondersteunen wij met rollen zoals inhoudelijke coaches/adviseurs (voor functioneel beheerders en projectleiders), programmamanager, projectleiders en functioneel beheerders. Daarnaast helpen wij het regionale kernteam met alle onderwerpen waar de ziekenhuizen een gezamenlijke uitwerking aan gaan geven: niet alleen beleid, maar ook processen en EPD-inrichting. Dit alles om te komen tot optimale regionale zorg.

De komende periode zullen wij regelmatig een update geven van dit mooie traject. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen over dit traject en onze dienstverlening.

Bekijk ook eens de diverse nieuwsberichten over deze mooie samenwerking: