SJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG) oriënteert zich op een volgende versie van HiX en de mogelijke varianten hierin. Zij hebben Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij de analyse van de mogelijkheden (o.a. met standaard content). Dit vanwege de aanwezige kennis en expertise van HiX en ervaring met recente (HiX 6.2) implementaties. Daartoe heeft Zorgkenners een analyse gemaakt waarbij over de volgende assen een vergelijking is gemaakt met de huidige situatie:

  • Financieel: kosten van licenties en (her)implementatie
  • Organisatie: consequenties voor integraal testen en toekomstig beheer
  • Functionaliteit: verschillenanalyse tussen huidige functionaliteit en standaard content. Tevens wordt er ingegaan op de noodzaak en meerwaarde van aanschaf van aanvullende functionaliteit.
  • ICT: hardware en koppelingen

Het resultaat van de opdracht is een notitie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Ook over naar (een nieuwe versie van) Chipsoft HiX?

Wij hebben verschillende diensten rondom HiX. Eén daarvan is een functionele en technische impactanalyse op de overgang naar de nieuwe versie 6.2 en/of de standaard content. Benieuwd waar de uitdagingen liggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.