Reade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Elke dag zetten ruim 700 professionals zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade gebruikt HiX als EPD en heeft Zorgkenners gevraagd een analyse uit te voeren op de overgang naar standaard content. Dit vanwege de aanwezige kennis en expertise van HiX en ervaring met recente (HiX 6.2) implementaties.De overgang naar een standaard inrichting kan namelijk grote impact hebben op de zorgprocessen en de inrichting van het EPD.

Vragen die hierbij spelen, zijn:

  • Wat zijn de voordelen van de standaard content t.o.v. de huidige inrichting?
  • Welke nadelen kent het gebruik van standaard content t.o.v. de huidige inrichting?
  • Welke nieuwe functionaliteit is er in de standaard content opgenomen?
  • Welke aanvullende modules zijn er t.o.v. de huidige inrichting en wat zijn de voor- en nadelen van deze modules?
  • Wat zijn de eventuele consequenties voor zorgprocessen in de organisatie?
  • Wat zijn de consequenties op gebied van beheer? In hoeverre is de functionaliteit van de door Reade in de best practice ontwikkelende  team- en behandelcommunicatie  beschikbaar in de standaard content?
  • Welke Implementatie/projectorganisatie is nodig bij de introductie van de ‘standaard content’ en welke aandachtspunten dienen daarbij in acht te worden genomen?

Zorgkenners zal enerzijds informatie verstrekken over de inhoud van de standaard content en de voordelen/nadelen hiervan en anderzijds een analyse uitvoeren over de assen ‘Functionaliteit’, ‘Processen’, ‘Organisatie en beheer’ en ‘Implementatie’. Dit geeft goed aan welke impact het traject gaat krijgen en waar de belangrijkste aandachtspunten gaan liggen binnen en buiten het EPD.

Ook over naar (een nieuwe versie van) Chipsoft HiX?

Wij hebben verschillende diensten rondom HiX. Eén daarvan is een functionele en technische impactanalyse op de overgang naar de nieuwe versie 6.2 en/of de standaard content. Benieuwd waar de uitdagingen liggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.