Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

In 2016 heeft het JBZ voor alle afdelingen het EPD HiX van ChipSoft in gebruik genomen. Gezien de belangrijke rol die de afdeling Jeroen Bosch Diagnostiek (JBD) heeft in de chronische zorg voor regio Den Bosch en omstreken is aanvullend een Periodiek Diagnostisch Platform ontwikkeld. Vanuit de passie om de inzet van IT in de zorg te verbeteren, begeleidde adviesbureau Zorgkenners het ziekenhuis in dit traject. Naar alle tevredenheid, zo blijkt.
De verwachting is dat het aantal chronische zorg patiënten alsook de complexiteit van de zorgvraag in een hoog tempo toeneemt. Voor het JBZ – en zorgverzekeraars – de reden om doelmatiger met deze basiszorg om te gaan en hiertoe een Periodiek Diagnostisch Platform te ontwikkelen. Maartje Elbersen, Unithoofd Diagnostiek en Sportgeneeskunde: ¨Het platform is een logistieke, administratieve schil op het EPD, waarmee we chronisch zieke patiënten kunnen oproepen en onder andere lab- en functieonderzoeken uitzetten. Op deze manier ontzorgen we huisartsen en zorggroepen in de administratieve beheerlast.¨

Efficiënter

Het JBZ werkt nu vier jaar met het platform. Jeroen van der Aa, Health-IT Adviseur bij Zorgkenners, was destijds betrokken bij de ontwikkeling ervan. Vanuit zijn vorige werkgever had hij al eerder ondersteuning geboden bij de implementatie van Chipsoft HiX in 2018. En ook in 2020 werd Jeroen weer gevraagd te helpen bij een doorontwikkeling van het platform. Doorontwikkeling om processen nog efficiënter te kunnen uitvoeren.

Karin van der Voort, Functioneel Beheerder HiX, legt uit: ¨Het platform blijkt een succes. Van 500 patiënten gingen we al snel naar 7000. Een verdere schaalvergroting maakte het noodzakelijk eerdere keuzes bij de inrichting te herzien. Met alle vergaarde kennis hebben we toen een stap terug gezet. Oftewel een optimalisatieslag gemaakt.¨ Peter Kretschmann, Staf Adviseur Ketensamenwerking, vult aan: ¨We wilden een beter fundament neerzetten, kijkende naar de eerste ontwikkeling. Bovendien waren we voornemens nog meer maatwerk in dienstverlening naar onze klanten – de zorgverleners – toe te realiseren.¨

Karin van der Voort

Maartje Elbersen

Peter Kretschmann

Wensen

Meer maatwerk dus, gezien het wensenlijstje van onder andere huisartsen. Maartje geeft een voorbeeld: ¨Huisartsen wilden naast een prik voor een standaard jaarcontrole (NHG-standaard) ook dat bijvoorbeeld PSA zou worden opgenomen in het pakket. Zodanig, dat patiënten maar een keer geprikt hoeven te worden.¨

Deze en andere wensen zijn nu door Zorgkenners geïmplementeerd in het Periodiek Diagnostisch Platform. Maar er ligt alweer een nieuw ´schriftje´ met aanpassingen en verbeteringen op tafel, vertelt Karin: ¨Wet- en regelgeving verandert in de tijd. Huisartsen en andere eerstelijnszorg komen met nieuwe vragen. Dus doorontwikkeling is wederom logisch. Een voorbeeld van wat we in de toekomst willen realiseren? Sommige huisartsenpraktijken vragen ons de planning uit te voeren, maar willen bepaalde controles zelf doen. Dit is een uitzondering op de wijze waarop de oproepen nu worden gedaan. En daarom is deze aanpassing in het systeem gewenst. Dergelijke verzoeken vissen we er nu handmatig uit. Dat kan anders, geautomatiseerd.¨

Tevreden

Het JBZ is uitermate tevreden met het werk van Zorgkenners. Maartje: ¨Jeroen is onze reddende engel. Verwijzers vragen ons regelmatig om maatwerk. Jeroen weet altijd dit maatwerk in het HiX te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de standaard content.¨

Karin is het helemaal met Maartje eens: ¨Jeroen is al vanaf het begin van het project betrokken. Hij weet waar de vraag vandaan komt en kent de problematiek. Is er een wens in het werkveld, dan zie je de radertjes in zijn hoofd draaien en komt hij met een idee; een snelle vertaling van de praktijk in een logische oplossing.¨

Ook Peter knikt en zegt: ¨We zijn blij met Jeroen. Hij weet waar het wringt en wat de mogelijkheden zijn in HiX, zonder dat het systeem omvalt. Daar zijn we altijd beducht voor als ziekenhuis. Maar met Zorgkenners, Jeroen, is dat niet nodig. Hij biedt altijd een geschikte en veilige oplossing. Voor ons is hij een onmisbare schakel.¨