Bravis Ziekenhuis

Bravis Ziekenhuis

Coronapatiënten thuis behandelen? Dat kan! Door innovatieve samenwerking in de regio. Het Bravis ziekenhuis, huisartsen en thuiszorgorganisaties doen dat in de regio Zuidwest-Brabant en het oosten van Zeeland. Zo behandelen ze coronapatiënten in hun eigen omgeving met telemonitoring. Zorgkenners verzorgde de projectleiding voor dit mooie traject.

Zorg vindt steeds vaker dichtbij huis of thuis plaats. In 2020 heeft Bravis het besluit genomen de innovatieve stap te zetten om COPD en Hartfalen patiënten thuis te monitoren door middel van telemonitoring. Met passie voor de juiste zorg op de juiste plek, ondersteunde Zorgkenners de medewerkers bij de implementatie van dit project. Ontzettend inspirerend om te werken met een organisatie die de urgentie voelt om te veranderen door de zorg meer toekomst bestendig te maken. Trots op het resultaat en de positieve ervaringen van patiënten en medewerkers en mooi om te zien dat Bravis met ons verder ging na het afronden van deze opdracht om samen de COVID-19 op afstand te monitoren.

De COVID-19 pandemie is immers nog geen verleden tijd. Dagelijks worden mensen positief getest. Sommigen belanden in het ziekenhuis. Voor een deel hiervan is dit wellicht niet nodig. Het Bravis ziekenhuis, huisartsen en thuiszorgorganisaties werken in de regio Zuidwest-Brabant namelijk op innovatieve wijze samen en behandelen coronapatiënten in hun eigen omgeving middels telemonitoring.

Telemonitoring staat voor thuismeten. Patiënten geven meerdere keren per dag metingen door en beantwoorden vragen via de zogenaamde Luscii-app op de smartphone of tablet. De meting gebeurt met een saturatiemeter die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Ook wordt er gebruik gemaakt van een thermometer en dient de patiënt vragenlijsten in te vullen. Indien nodig regelen de zorgorganisaties zuurstof aan huis.

Juiste zorg, plek en moment

Regelmatig gaat een wijkverpleegkundige van TWB thuiszorg op bezoek bij de patiënt. Hij of zij bekijkt de metingen en zorgt voor de juiste opvolging. Ook patiënten aangesloten bij andere thuiszorgorganisaties in de regio kunnen dezelfde zorg ontvangen. Evelyn Naalden, verpleegkundig specialist bij TWB, vertelt: “Wij hebben een team van verpleegkundigen die de metingen beoordeelt en waar nodig afstemt met de huisarts en andere thuiszorgorganisaties. Hierdoor kunnen wij de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment leveren.”

Drie stromen

Drie stromen coronapatiënten komen in aanmerking voor telemonitoring. De eerste stroom betreft patiënten die eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden. De tweede zijn mensen met coronaklachten die bij de huisarts komen; in plaats van ziekenhuisopname is thuisverzorging mogelijk. Tot slot zijn er patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp melden. Opname kan voorkomen worden door hen thuis te monitoren. Uiteraard wordt in alle drie de gevallen kritisch door een arts bekeken of een patiënt voor telemonitoring in aanmerking komt. Verslechterd de gezondheid, dan vindt er alsnog een ziekenhuisopname plaats.

Bart Oppedijk, longarts: “Door patiënten met behulp van telemonitoring thuis te behandelen, kunnen zij in hun eigen omgeving herstellen, én houden we in de het ziekenhuis een bedden vrij voor patiënten met corona die (nog) niet naar huis kunnen.

Huisarts Wim Oomen vult aan: “Het herstel thuis middels telemonitoring gebeurt altijd in samenspraak met de huisarts. Dit borgt dat de patiënt op een veilige manier thuis kan herstellen.”

Positief

De eerste ervaringen zijn positief: “Het is fijn dat er iemand achter de schermen meekijkt. Daardoor heb ik het gevoel er niet alleen voor te staan. Ook kan ik vragen stellen en krijg ik er vrijwel direct antwoord op via de app¨, aldus een patiënt die met behulp van telemonitoring thuis heeft kunnen herstellen van COVID-19.

Vervolg

Telemonitoring van coronapatiënten in genoemde regio vindt sinds 15 maart jl. plaats in de regio Zuidwest-Brabant. In de komende periode zal het aantal patiënten dat thuis behandeld wordt naar verwachting verder toenemen. “We zien dat als gevolg van de vaccinaties de gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten die op de afdeling liggen, afneemt. Steeds meer van de opgenomen patiënten kunnen eerder naar huis met telemonitoring¨, aldus Ouke Hoedemaker, manager van de longafdeling.

Uniek

De manier waarop in deze regio samengewerkt wordt tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis ten behoeve van mensen met corona is uniek in Nederland. Iets om trots op te zijn.