Programma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden

OPEN helpt huisartsen bij realiseren online inzage aan patiënten 

 

Huisartsen willen persoonsgerichte zorg bieden en samen met de patiënt bepalen welke zorg nodig en passend is. Hierbij is het cruciaal om patiënten inzicht te geven in de eigen gezondheidsgegevens. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het voor huisartsen vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiëntenelektronischeinzage in hun eigen gegevens te bieden.    

 

OPEN ondersteunt huisartsenpraktijken bij het online beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. OPEN is een vierjarig programma van NHG, LHV en InEen en één van de Versnellingsprogramma’s voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) en ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS. 

 

Om de online inzage technisch mogelijk te maken, heeft OPEN ICT-basiseisen geformuleerd voor de leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en keteninformatiesystemen (KIS). In de eisen staat aan welke organisatorische, procesmatige en functionele eisen de leverancier en hun product moeten voldoen. Uiteindelijk zijn de huisartsen en huisartsenorganisaties immers afhankelijk van de mogelijkheden van de door hen gebruikte HIS/KIS’en om de medische gegevens van de patiënt online inzichtelijk te maken. De ICT-leveranciers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen via Stichting LEGIO.  

 

OPEN en Stichting LEGIO hebben Zorgkenners gevraagd met de aanwezig kennis en expertise van zorg-ICT en ervaring met de eerdere VIPP-programma’s mee te denken met een rekenmodel voor de verdeling van de subsidiegelden over de leveranciers. Een uitdaging die wij natuurlijk graag aangaan gezien de impact van het traject!