MST en ZGT: regionale standaardisatie in proces en informatie als voordeel voor de patiënt

mei 11, 2022 | Artikelen, EPD

In 2021 maakten zowel het MST (Enschede) als het ZGT (Almelo) de overstap naar het nieuwe EPD-systeem Chipsoft HiX 6.3 Standaard Content. Diane ter Huurne was als verpleegkundige en CNIO betrokken bij de hele voorbereiding en implementatie en besliste onder andere mee over het verpleegkundig proces. Welke voordelen leverde deze overstap op voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen? Wat merkt de patiënt daar eigenlijk van? En hoe kijkt ze terug op onze rol in het hele implementatieproces?

Meer voorspelbaarheid, minder impact
Het nieuwe EPD is ‘regionaal ingericht’. Dat wil zeggen dat het systeem op beide plekken op dezelfde wijze is ingericht. “Vanaf het eerste contact tot aan het ontslag uit het ziekenhuis, overal is de systematiek hetzelfde”, vertelt Diane. “Voor de patiënt maakt het – alleen daardoor al – minder uit naar welk ziekenhuis je gaat. De benadering van de patiënt en de vragen die we stellen tijdens een anamnese zijn namelijk op beide locaties hetzelfde. En juist aan die voorspelbaarheid hecht een patiënt heel veel waarde – meer dan we soms denken.”

Diane verwacht dat ‘de nieuwe manier van werken’ ook op de lange termijn nog veel meer gaat opleveren voor de patiënt: “Doordat we informatie nu eenduidig opslaan en verwerken, gaan we steeds meer trends zien en herkennen, bijvoorbeeld in een ziekteproces. Aan de hand van de data die we nu opbouwen kunnen we steeds effectiever diagnosticeren en veel beter inschatten wat een

patiënt nodig heeft voor een zo goed mogelijk herstel en verloop met zo min mogelijk impact.”

Eenduidige systematiek
Ook voor het verpleegkundig personeel is die ‘eenduidige systematiek’ een grote meerwaarde. Diane Ter Huurne legt uit waarom: “Het feit dat we nu allemaal op dezelfde wijze en met even goede kwaliteit alle informatie borgen, betekent heel veel voor de slagkracht die we nu samen als ziekenhuizen hebben in de regio. We zouden meer personeel kunnen uitwisselen om de werkdruk te verlichten of om juist personeelstekorten op te vangen.” Ook de inwerktijd zal vele malen korter worden doordat alles gestandaardiseerd is: “En dat komt weer het personeelsverloop ten goede, want die werkdruk en tekorten verklaren deels dat snelle verloop. Alles bij elkaar genomen zorgen we met het nieuwe EPD voor meer zorgkwaliteit en dat is waar het eigenlijk allemaal echt om draait.” 

 

Opnieuw kijken naar samenwerking
Het moet ‘allemaal nog groeien’ vertelt Diane, maar ze ziet een duidelijke periode voor en na: “Door die overstap konden we ook opnieuw kijken naar de samenwerking, hoe we werken en hoe we communiceren. Het gaf ons echt de mogelijkheid om ons vak nog beter inhoud te geven en het naar een hoger level te brengen. We zien nu al dat we veel meer en effectiever kunnen samenwerken en elkaar minder – weliswaar onbedoeld – in de weg zitten.”

 

 

 

‘Overwicht in het proces’
Dat enthousiasme kwam ook deels voort uit de samenwerking met Zorgkenners: “Met Zorgkenners hadden we echt specialisten aan boord die niet alleen veel ervaring hadden, maar ook echt passie hebben voor het vak. Het opzetten van een structuur voor een ziekenhuis is gewoon heel complex.” Diane vond het ‘wel mooi om te merken’ dat ze dat accepteerden en zo ook stap voor stap iedereen konden meenemen in het proces: “Vanaf de implementatie tot het testen werden we bij de hand genomen en hadden ze overwicht in het verloop. En dat was ook wel echt nodig als je je beseft dat het ZGT al werkte met ChipSoft en het MST gewend was om met maar liefst 27 totaal verschillende systemen te werken. Ondanks dat leek het voor Zorgkenners gewoon dagelijkse kost en dat droeg ook zichtbaar bij aan een soepele samenwerking.”

 Vanuit haar rol als CNIO kijkt Diane met veel enthousiasme naar de verdere digitalisering binnen de zorg: “Het is de komende jaren een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor ziekenhuizen. We kunnen zóveel inzichtelijk maken in het verpleegkundig proces wat het werken in de zorg ook veel makkelijker maakt. Voor alle betrokken partijen, ook buiten het ziekenhuis.”

Met Zorgkenners hadden we echt specialisten aan boord die niet alleen veel ervaring hadden, maar ook echt passie hebben voor het vak. Ondanks de complexiteit leek het voor Zorgkenners gewoon dagelijkse kost en dat droeg ook zichtbaar bij aan een soepele samenwerking.

Diane ter Huurne-Oude Lenferink

CNIO, Medisch Spectrum Twente