Kempenhaeghe – Coaching Functioneel Beheer Chipsoft HiX

De implementatie van een nieuw EPD (Chipsoft HiX 6.2) brengt op het gebied van beheer een aantal grote veranderingen met zich mee. Het  beheer van een standaard content EPD vraagt andere kennis en vaardigheden van een beheerder dan bij het beheer van een zelfbouw EPD. Naast de kennis van de nieuwe software zullen ook andere beheerprocessen meer nadruk krijgen. De functioneel beheerder zal steeds meer de schakel zijn tussen gebruiker en leverancier in plaats van de ontwikkelaar van nieuwe functionaliteit.

Om de beheerders van Kempenhaeghe de benodigde kennis te geven, levert Zorgkenners een opleidingsplan op waarin de verschillende nieuwe onderdelen aan bod komen. Wij organiseren kennissessies waarin bepaalde modules inhoudelijk worden behandeld. Daarnaast coachen wij op het juist inzetten van gebruikersondersteuning en testmanagement. Op die manier zorgen wij er voor dat Kempenhaeghe binnen een zo kort mogelijke maar verantwoorde periode zelfstandig het functioneel beheer van Chipsoft HiX kan uitvoeren.

Meer informatie over functioneel beheer van HiX of geïnteresseerd in kennissessies over de standaard content van HiX, neem dan contact met ons op.