Huibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging

Zorg dat uw informatiebeveiliging op orde is

Informatiebeveiliging heeft consequenties voor elk onderdeel van de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier continu aandacht aan te besteden, waarbij een balans wordt gevonden tussen vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit enerzijds en werkbaarheid anderzijds. Tijdens een 6-daagse opleiding Informatiebeveiliging van het opleidingsinstituut IIR worden alle aspecten van informatiebeveiliging onder de aandacht gebracht.

Huibert Bouthoorn is gastdocent voor deze opleiding Informatiebeveiliging en gaat hierbij met name in op ‘Secure Operations’. Dit betreft de wijze waarop u informatiebeveiliging beter kunt borgen binnen uw IT-beheerprocessen. En hoe u vaak strenge eisen aan kunt laten sluiten bij de manier waarop de organisatie juist wilt werken. Hierbij gaan we niet alleen in op de meest gangbare beheermethodiek ITIL, maar ook op andere raamwerken die hierbij kunnen helpen. En ook zullen wij het veilig ontwikkelen van applicaties niet vergeten: een belangrijke oorzaak van informatiebeveiligingsincidenten zijn namelijk onveilige applicaties! Tenslotte komt ook het veilig uitbesteden aan de orde. Tegenwoordig veranderen beheerorganisaties namelijk steeds meer in regie-afdelingen, waarbij het beheer grotendeels is uitbesteed bij derde partijen. Maar hoe doe je dit nu veilig en beheerst?

Neem vooral contact met ons op als u niet bij de opleiding aanwezig kunt zijn, maar wel in gesprek hierover wilt gaan. Of meld u anders aan bij IIR voor de volledige opleiding!