HIMSS Event 2024 Rome – Laten we de kennis, creativiteit en energie nu echt bundelen om de zorg toegankelijk te houden voor de volgende generaties

Samen met de Dutch Community reisde Roger van Driel af naar Rome voor het HIMMS Event. Met grote thema’s als AI, digitale transformatie en uitwisselingsstandaarden van medische informatie was er genoeg te bespreken én aan te horen. Wat Roger het meest inspireerde en tegelijkertijd opviel, is dat we vanuit een goede governance veel meer voor elkaar kunnen betekenen dan we soms denken… 

De grote gemeenschappelijke deler in het slagen van digitale transformaties in de zorg is een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen – zorgverlener, zorgverzekeraar, patiënt én zorginstelling – en een structuur die dit faciliteert. Alleen als je een juiste governance introduceert komen we verder. Maar dat vraagt ook lef van de bestuurders om hier in mee te gaan. Bijvoorbeeld om zorgprofessionals voldoende vrijheid te geven om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en toe te passen, zonder dat we vooraf weten wat de exacte opbrengsten zijn.

 

Een mooi voorbeeld hiervan werd gegeven door Jessica Workum en Margot de Waal van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zij lieten ons zien hoe ver zij al zijn met AI en de integratie in hun EPD. Dat was zeer indrukwekkend. Zij doen nu al veel meer dan men voor mogelijk hield. Naast alle persoonlijke inspanningen was duidelijk dat ETZ hiervoor een goede governance structuur had ingericht, waarbij onder andere 2,5 FTE aan capaciteit bij artsen is vrijgemaakt om dit te laten slagen. Wat ons betreft een mooi voorbeeld voor andere ziekenhuizen en zorgpartijen waarbij zowel de aanpak als de generatieve AI oplossingen ‘gestolen’ mogen worden. Als we die bereidheid hebben om elkaars ideeën te delen? Dan versnellen we de verbetering van de zorg pas echt zonder iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. 

Een laatste mooie AI-ontwikkeling die we graag willen delen is die van Diana van Stijn die met Lapsi Health flink aan de weg timmert om AI toe te passen op geluidsfragmenten. Denk hierbij aan het analyseren van cardiale geluiden, geluiden van het ongeboren kind, de longen en de darmen. Overigens gaan wij als Zorgkenners binnenkort ook iets leuks doen met AI. Houd hiervoor onze LinkedIn in de gaten!

Wat ook opviel was niet alleen de aanwezigheid van onder andere VWS, Nictiz, Zorginstituut Nederland en de NZA, maar vooral de verandering in hun rol in het zorglandschap. Van traditionele uitvoeringsinstanties die elk hun eigen taken hebben, ontwikkelen zij zich steeds meer pro-actief  vanuit hun inhoudelijke kennis om digitale informatievoorziening en data beschikbaarheid binnen de zorg mogelijk te maken. Een zeer positieve ontwikkeling! Vanuit Zorgkenners hebben we afgesproken om onze (internationale) kennis zoals we die hebben opgedaan bij enkele klanten ook te delen met Nictiz en Zorginstituut Nederland. Deze actieve rol zullen we vanuit Zorgkenners ook de komende tijd steeds meer gaan pakken.

Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden… Maar hoe mooi zou het zijn als we één nieuwe (digitale) snelweg creëren waar we allemaal gebruik van maken als we de kennis, creativiteit en energie nu echt bundelen om de zorg écht toegankelijk te houden voor de volgende generaties? Wij zijn voor.

Mijn belangrijkste observaties:

  • Laten we leren van voorbeelden van anderen en goede ideeën en oplossingen ‘lenen’ om zo te versnellen. Niet het wiel zelf proberen uit te vinden! Wij stellen hiervoor graag onze kennis en creativiteit beschikbaar!
  • Faciliteer je digitale transformatie en AI ontwikkelingen met een juiste governance structuur. Hierover binnenkort meer!
  • Laat je niet hinderen door de bestaande wetgeving zoals de AVG. Als je je plannen goed hebt onderbouwd en toetst, kan er ook heel veel wél. 
  • Samenwerking leidt tot betere afstemming van kwaliteitsstandaarden en beleidsontwikkeling in de zorg.

Doorpraten over onderwerpen of interesse in onze bereidheid om met onze kennis, creativiteit en energie samen vraagstukken aan te pakken? Neem dan contact op!