Een unieke EPD implementatie bij MST en ZGT

nov 3, 2021 | EPD, Nieuws

Vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgprofessional helpt Zorgkenners het MST en ZGT met de totstandkoming van een eenduidige werkwijze voor beide ziekenhuizen, alsook met een uniforme inrichting van beide EPD´s. Een uniek project, dat in zijn laatste fase zit.

Roger van Driel en Arjan Horstman zijn beiden werkzaam bij Zorgkenners en hebben jarenlange ervaring in de zorgsector. De complexiteit en dynamiek is wat beide heren aantrekt in de zorg. Hun doel is de zorgverleners echt te helpen, want: ¨Dat heeft een direct impact op de patiënt. Om hem/haar gaat het uiteindelijk.¨

Uniformiteit

In 2019 benaderde ZGT het adviesbureau Zorgkenners. Roger van Driel: ¨Ze vroegen ons te kijken naar de impact van de overgang van hun maatwerk versie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD, ChipSoft Hix) naar de standaard content versie. Samen hebben we toen nagedacht hoe we het project konden gebruiken om zorgprocessen te optimaliseren en het EPD goed te laten ondersteunen. De focus hebben we gelegd op de optimalisatie van de zorgprocessen, zodat in het traject niet IT maar juist de zorg ‘in the lead’ staat.Tegelijkertijd kregen we de vraag vanuit het MST. Ook zij wilden een nieuw EPD implementeren. Het ziekenhuis kampte met een redelijke achterstand op het gebied van informatievoorziening. Zij moesten een inhaalslag maken op het gebied van werkprocessen en de bijbehorende automatisering.¨

Het MST en ZGT werken veel samen in de regio Twente. Meer dan 25% van de patiënten ontvangt zorg vanuit beide ziekenhuizen en in veel zorgpaden komt de patiënt voor onderzoek bij het ene ziekenhuis, maar moet voor behandeling naar het andere. Van Driel vervolgt: ¨Met de Raden van Bestuur is daarom gekeken hoe we uniformiteit in werkwijze en inrichting van EPD kunnen bewerkstelligen, opdat beide ziekenhuizen beschikken over een volledig patiëntbeeld. En de patiënt op eenzelfde wijze wordt benaderd en behandeld in beide ziekenhuizen¨. Zorgkenners werd vervolgens gevraagd het programmamanagement te verzorgen, alsmede diverse projectleiders, functioneel beheerders HiX en inhoudelijke coaches te leveren.

Uitdagingen

Het maken van gezamenlijke keuzes was een van de grootste uitdagingen binnen het programma, zegt Arjan Horstman ¨Oftewel, alle disciplines in beide ziekenhuizen op één lijn te krijgen aangaande processen, protocollen, terminologie etc. In totaal zijn per ziekenhuis meer dan 50 werkgroepen betrokken; tussen de 900 en 1000 mensen. Dit zorgt uiteraard voor veel maar ook erg leuke discussies¨.

Voor de ziekenhuizen was het uitdagend om twee grootschalige projecten te ´draaien´, waarbij veel regionaal werd uitgedacht en uitgewerkt. ¨Maar dat gaat nog steeds heel goed, met veel enthousiasme van iedereen die eraan heeft meegewerkt¨, aldus Horstman.

 

 

Uniek

Het project nadert zijn eindfase. ZGT gaat live met het nieuwe EPD op 12 november en het MST op 3 december. In het voorjaar van 2022 – rekening houdende met nazorg – zal het project afgerond zijn.

Het is een uniek project volgens beide heren. Normaliter wordt bij een dergelijke klantvraag tot fusie overgegaan. Dat blijkt in dit project niet noodzakelijk te zijn. Arjan Horstman: ¨Ons inziens is het gezamenlijk implementeren van EPD´s op deze schaal nog nooit gerealiseerd in Nederland. Alle processen en EPD inrichting gelijk ten dienste van de regionale doelen.¨ Collega Van Driel vult aan: ¨Uniek is ook, dat we de EPD´s ondergeschikt hebben gemaakt aan de werkprocessen. De EPD´s moeten deze processen dienen en niet andersom.¨

Beste zorg en respect

Tot slot benadrukt Arjan Horstman: ¨Alle werkzaamheden die we uitgevoerd hebben, doen we om de beste zorg voor de patiënt in de regio Twente te kunnen realiseren.¨ 

Roger van Driel is het honderd procent eens met zijn collega en vult aan: ¨Graag noem ik ook nog het wederzijds respect dat we hebben ervaren in dit project. Vroeger waren de ziekenhuizen concurrenten van elkaar, maar de “ego´s” zijn weggevallen. We zijn tot een uitstekende samenwerking gekomen.¨

Lees ook een leuk artikel op ICT&Health over dit unieke project!