Digitaliseren en Innoveren

Uw zorgsystemen spelen steeds meer een doorslaggevende rol in de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Maar ook nieuwe innovaties zorgen hiervoor. Voor het vervangen, vernieuwen en optimaliseren van uw zorgsystemen en het invoeren van nieuwe innovaties leveren wij met onderstaande diensten inzicht om (samen met u) deze verandering effectief door te voeren.

Wij zijn uw partij voor het implementeren van Chipsoft HiX of EPIC binnen uw zorginstelling!

Projectmanagement, -adviesĀ  en -reviews

Uw project managen, vlot trekken of doorlichten? Wij ontzorgen u graag. Onze senior adviseurs hebben een stevig projectmanagement profiel met ruime ervaring in (complexe) projecten. Wij vervullen voor u de rol van (senior) projectmanager, quality assurance manager of projectadviseur als klankbord door directie, stuurgroep of projectmanagement team.

Proces, informatie en systeem architectuur

Met IT op weg naar de toekomst en uw strategische doelen realiseren. Maar hoe komen we daar, in welke volgorde en samenhang? Het opstellen van een heldere architectuur ondersteunt u bij het nemen van de juiste beslissingen. Bij de keuze en aanpak voor de vervanging of uitbreiding van IT, bij het prioriteren van projecten voor onderhoud en innovatie en om uw (strategische) project portfolio en business case te valideren. Wij helpen u in de rol van architect of als adviseur graag bij het opstellen van een toekomstbestendige architectuur.

Selectie (aanbesteding) systemen

Uw applicatie- en systeemlandschap is continu aan verandering onderhevig. Om het vanuit kwaliteit en kosten op het juiste niveau te behouden zijn selecties en aanbestedingen nodig. Of dit nu gedreven is vanuit innovatie of vanuit beheer(sbaarheid). Onze senior adviseurs hebben ruime ervaring met selectietrajecten en (Europese) aanbestedingen en helpen u om dit procedureel en inhoudelijk soepel te doorlopen.

Beoordeling functionele en technische kwaliteit

Hoe goed ondersteunt uw applicatielandschap de zorgprocessen van uw zorgverleners? En wat is de technische staat waarin het verkeerd? Vragen die periodiek moeten worden gesteld en beantwoord om vast te kunnen stellen of u nog op koers ligt. Het zorglandschap verandert continu en snel, vereisten aan zorgverlening en -verantwoording en mogelijkheden van technologie nemen een vlucht. Wij helpen u met een health check graag op objectieve wijze inzicht te verschaffen in de status van uw applicatielandschap en of u in balans en in control bent met de eisen en wensen uit de omgeving.