Diensten

Onze diensten richten zich op drie belangrijke pijlers : digitalisering, beveiliging en Chipsoft HiX. Dat is een bewuste focus waarop wij op basis van onze uitgebreide inhoudelijke kennis en ervaring gericht toegevoegde waarde bieden.

Digitaliseren & Innoveren

Uw zorgsystemen (EPD, ZIS, PACS, RIS, etc.) spelen steeds meer een doorslaggevende rol in de kwaliteit en efficiency van zorg. Maar ook innovties kunnen hiervoor zorgen. Voor het vervangen, vernieuwen en optimaliseren van uw zorgsystemen en het invoeren van nieuwe innovaties leveren wij met onderstaande diensten inzicht om (samen met u) deze verandering effectief door te voeren:

 • Projectmanagement, -advies  en -reviews
 • Coaching bij implementatie
 • Proces, informatie en systeem architectuur
 • Begeleiding Europese Aanbestedingen / selectietrajecten
 • Beoordeling functionele en technische kwaliteit van systemen/software

De afgelopen jaren hebben wij diverse zorginstellingen ondersteund bij nieuwe implementaties van Chipsoft HiX of bij de optimalisatie hiervan. Hierdoor hebben wij uitgebreide kennis van HiX:

 • Inhoudelijk projectmanagement
 • Coaching en advisering bij implementaties
 • Quality Assurance binnen een EPD-programma
 • Functioneel beheer

Beveiliging

De toenemende digitalisering en uitwisseling van (medische) gegevens maakt zorg toegankelijker, transparanter en mobieler. De keerzijde is dat de impact van beveiligingsincidenten veel groter wordt. Met onderstaande diensten helpen wij om op een bewuste maar vooral praktische wijze aandacht en invulling te geven aan informatiebeveiliging.

 • Risicoanalyses
 • NEN7510 onderzoeken en begeleiding naar certificering
 • Inrichten van IAM en BCM
 • Inrichten strategie, beleid, organisatie en processen
 • Awareness en readiness workshops

Kwaliteit / Performance

Het is voor uw zorginstelling van belang dat de kwaliteit van zorg altijd optimaal is. Wij kunnen met onderstaande diensten helpen inzicht te krijgen en verbeteringen door te voeren:

 • JCI en de borging hiervan in het proces en EPD
 • Verkrijgen van inzicht op basis van (klinische) data
 • Assessments van uw IT(-afdeling) en medische techniek