Praktische adviezen

Sommige adviesbureaus adviseren, wij ontzorgen!

Zorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep!

Zorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep!

Zowel het Jeroen Bosch Ziekenhuis als Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) staan dit jaar (wederom) op nummer 1 van de AD Top 100 (topklinische ziekenhuizen en streekziekenhuizen). Uiteraard feliciteren wij beide ziekenhuizen met deze topprestatie! We zijn er trots op dat zij al jarenlang tot onze vaste klanten behoren en wij al een groot aantal mooie projectenLees meer overZorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep![…]

Reade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content

Reade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Elke dag zetten ruim 700 professionals zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade gebruikt HiX als EPD en heeft Zorgkenners gevraagd een analyse uit te voeren op de overgang naar standaard content.Lees meer overReade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content[…]

Programma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden

Programma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden

OPEN helpt huisartsen bij realiseren online inzage aan patiënten    Huisartsen willen persoonsgerichte zorg bieden en samen met de patiënt bepalen welke zorg nodig en passend is. Hierbij is het cruciaal om patiënten inzicht te geven in de eigen gezondheidsgegevens. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien isLees meer overProgramma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden[…]

SJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX

SJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG) oriënteert zich op een volgende versie van HiX en de mogelijke varianten hierin. Zij hebben Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij de analyse van de mogelijkheden (o.a. met standaard content). Dit vanwege de aanwezige kennis en expertise van HiX en ervaring met recente (HiX 6.2) implementaties. Daartoe heeft Zorgkenners eenLees meer overSJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX[…]

Medisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan

Medisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan

Medisch Spectrum Twente (MST) wil met een nieuw toekomstbestendig EPD een goede basis leggen om als ziekenhuis de beste en meest gastvrije zorg te bieden, aansluitend op het nieuwbouwconcept en in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen zoals Universiteit Twente. In de afgelopen periode is samen met Zorgkenners gekomen tot een Plan vanLees meer overMedisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan[…]

Kempenhaeghe – Coaching Functioneel Beheer Chipsoft HiX

Kempenhaeghe – Coaching Functioneel Beheer Chipsoft HiX

De implementatie van een nieuw EPD (Chipsoft HiX 6.2) brengt op het gebied van beheer een aantal grote veranderingen met zich mee. Het  beheer van een standaard content EPD vraagt andere kennis en vaardigheden van een beheerder dan bij het beheer van een zelfbouw EPD. Naast de kennis van de nieuwe software zullen ook andereLees meer overKempenhaeghe – Coaching Functioneel Beheer Chipsoft HiX[…]

Zorgkenners feliciteert Kempenhaeghe met Chipsoft HiX 6.2

Zorgkenners feliciteert Kempenhaeghe met Chipsoft HiX 6.2

Afgelopen vrijdag heeft Kempenhaeghe het nieuwe EPD HiX van Chipsoft in gebruik genomen. Zorgkenners is trots dat wij voor dit project de rol van coaches van de projectleiders en functioneel beheer op ons mochten nemen. Hierbij hebben wij de interne projectleiders geholpen met het voorbereiden en invoeren van het nieuwe EPD binnen deze unieke omgeving:Lees meer overZorgkenners feliciteert Kempenhaeghe met Chipsoft HiX 6.2[…]

Huibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging

Huibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging

Zorg dat uw informatiebeveiliging op orde is Informatiebeveiliging heeft consequenties voor elk onderdeel van de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier continu aandacht aan te besteden, waarbij een balans wordt gevonden tussen vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit enerzijds en werkbaarheid anderzijds. Tijdens een 6-daagse opleiding Informatiebeveiliging van het opleidingsinstituut IIR worden alle aspecten van informatiebeveiliging onderLees meer overHuibert Bouthoorn gastdocent opleiding Informatiebeveiliging[…]

Ondersteuning EPD implementatie Kempenhaeghe: HiX 6.2

Ondersteuning EPD implementatie Kempenhaeghe: HiX 6.2

Als eerste adviesbureau in Nederland aan de slag met Chipsoft HiX 6.2 Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum bij uitstek. Om de cliëntenzorg optimaal te kunnen blijven ondersteunen, heeft Kempenhaeghe besloten een groot deel van de informatievoorziening te vernieuwen. De implementatie van eenLees meer overOndersteuning EPD implementatie Kempenhaeghe: HiX 6.2[…]

Ziekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie

Ziekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wil het EPD HiX van ChipSoft optimaliseren om een nog betere basis te leggen voor kwalitatief goede zorg. ChipSoft biedt als leverancier de mogelijkheid om HiX te gebruiken op basis van standaard content. ZGT kan daarmee in staat worden gesteld om een meer toekomstvaste basis voor het EPD te leggen. Hiermee wordtLees meer overZiekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie[…]