Praktische adviezen

Sommige adviesbureaus adviseren, wij ontzorgen!

UMC Utrecht: borging van een procesgerichte aanpak bij een eventuele overstap op HiX standaard content

UMC Utrecht: borging van een procesgerichte aanpak bij een eventuele overstap op HiX standaard content

‘Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen’ is een belangrijke ambitie van het UMC Utrecht. De rol van informatie voorziening en het EPD is cruciaal om deze ambitie te realiseren. Het EPD zal als hulpmiddel de zorgverlener beter moeten voorzien in informatie-uitwisseling en integratie van zorgsystemen. Mede omLees meer overUMC Utrecht: borging van een procesgerichte aanpak bij een eventuele overstap op HiX standaard content[…]

Rivas Zorggroep: programmamanagement VIPP succesvol afgerond

Rivas Zorggroep: programmamanagement VIPP succesvol afgerond

Rivas participeert in het ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP): de patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg’ van de NVZ en is in dat kader een verbintenis t.a.v. prestatiegerichte beloning met VWS aangegaan voor de VIPP doelstellingen A2, A3, B1 en B2. Om deze doelstellingen te behalen is er in een intern programma opgestart.Lees meer overRivas Zorggroep: programmamanagement VIPP succesvol afgerond[…]

Diakonessenhuis Utrecht: verdere professionalisering Cardiologie

Diakonessenhuis Utrecht: verdere professionalisering Cardiologie

Zorgkenners is, in samenwerking met Dodpi, gevraagd de afdeling Cardiologie van het Diakonessenhuis te ondersteunen bij het verder professionaliseren van de afdeling, het meedenken in een (nieuwe) strategie voor de afdeling en het identificeren van quick wins in processen en dossiervoering. Dit alles moet resulteren in een plan van aanpak om te komen tot eenLees meer overDiakonessenhuis Utrecht: verdere professionalisering Cardiologie[…]

Eén ketenportaal voor alle patiënten en cliënten bij Rivas Zorggroep

Eén ketenportaal voor alle patiënten en cliënten bij Rivas Zorggroep

Afgelopen periode hebben Wessel Mulder en Frank van Oosterhout van Zorgkenners zich bij Rivas Zorggroep als programmamanagers VIPP ingezet voor het verbeteren van informatieuitwisseling tussen zorginstelling en patiënt, onder andere via het portaal. Door middel van dit portaal heeft de patiënt nu toegang tot het ketendossier van Rivas. Niet alleen informatie vanuit het ziekenhuis, maarLees meer overEén ketenportaal voor alle patiënten en cliënten bij Rivas Zorggroep[…]

Zorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep!

Zorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep!

Zowel het Jeroen Bosch Ziekenhuis als Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) staan dit jaar (wederom) op nummer 1 van de AD Top 100 (topklinische ziekenhuizen en streekziekenhuizen). Uiteraard feliciteren wij beide ziekenhuizen met deze topprestatie! We zijn er trots op dat zij al jarenlang tot onze vaste klanten behoren en wij al een groot aantal mooie projectenLees meer overZorgkenners feliciteert onze klanten Jeroen Bosch Ziekenhuis en Rivas Zorggroep![…]

Reade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content

Reade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content

Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Elke dag zetten ruim 700 professionals zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade gebruikt HiX als EPD en heeft Zorgkenners gevraagd een analyse uit te voeren op de overgang naar standaard content.Lees meer overReade Revalidatie – impactanalyse op overgang naar Chipsoft HiX standaard content[…]

Programma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden

Programma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden

OPEN helpt huisartsen bij realiseren online inzage aan patiënten    Huisartsen willen persoonsgerichte zorg bieden en samen met de patiënt bepalen welke zorg nodig en passend is. Hierbij is het cruciaal om patiënten inzicht te geven in de eigen gezondheidsgegevens. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien isLees meer overProgramma OPEN – rekenmodel verdeling subsidiegelden[…]

SJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX

SJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG) oriënteert zich op een volgende versie van HiX en de mogelijke varianten hierin. Zij hebben Zorgkenners gevraagd te ondersteunen bij de analyse van de mogelijkheden (o.a. met standaard content). Dit vanwege de aanwezige kennis en expertise van HiX en ervaring met recente (HiX 6.2) implementaties. Daartoe heeft Zorgkenners eenLees meer overSJG Weert – analyse op de overgang naar standaard content HiX[…]

Medisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan

Medisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan

Medisch Spectrum Twente (MST) wil met een nieuw toekomstbestendig EPD een goede basis leggen om als ziekenhuis de beste en meest gastvrije zorg te bieden, aansluitend op het nieuwbouwconcept en in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen zoals Universiteit Twente. In de afgelopen periode is samen met Zorgkenners gekomen tot een Plan vanLees meer overMedisch Spectrum Twente – Kwartiermaker nieuw EPD en readiness scan[…]