Praktische adviezen

Sommige adviesbureaus adviseren, wij ontzorgen!

Ziekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie

Ziekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wil het EPD HiX van ChipSoft optimaliseren om een nog betere basis te leggen voor kwalitatief goede zorg. ChipSoft biedt als leverancier de mogelijkheid om HiX te gebruiken op basis van standaard content. ZGT kan daarmee in staat worden gesteld om een meer toekomstvaste basis voor het EPD te leggen. Hiermee wordtLees meer overZiekenhuisgroep Twente – HiX readiness scan als voorstudie HiX optimalisatie[…]